Bukovinian Economic Foundation

BEF – Bukovinian Economic Foundation - Bukovinian Economic Foundation

Міжнародне стажування

Колеги,

пропонуємо Вам пройти міжнародне стажування за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) для:

 • підвищення рівня своєї професійної кваліфікації,
 • виконання обов’язкової умови наявності стажування щодо отримання
  вченого звання доцент, доктор наук,
 • підвищення категорії.

Варіанти стажування: он-лайн, на території України та Словенії.

Стажування проходить на базі Компанії Sustainable development Ltd, Словенія:

 • Trajnostni razvoj d.o.o.(Sustainable development Ltd.);
 • Компанія зареєстрована і працює у республіці Словенія;
 • Юридична адреса: Trajnostni razvoj d.o.o.,Nazorjeva ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija;
 • Компанія надає послуги щодо спеціалізованого навчання, проведення стажувань, проведення тренінгів, проведення семінарів та інше.

Форма он-лайн стажування (курсів):

 • Курсант заповнює анкету з особистими даними та обирає тему і кількість годин курсу, курсант здійснює оплату та надсилає фото чека на адресу stazhuvannia@bef.in.ua;
 • Після підтвердження оплати курсант отримує на свою пошту пакет матеріалів для самостійного опрацювання;
 • По закінченні періоду для опрацювання матеріалу (вказується особисто поштою) курсанту надсилають завдання, на вирішення яких дається 1 тиждень;
 • Опрацьовані завдання курсант надсилає на пошту компанії;
 • При задовільній якості вирішення завдань компанія приймає рішення щодо видачі сертифіката (курсант повідомляється щодо отримання сертифіката електронною поштою, через 1-1,5 тижня після повідомлення, сертифікат приходить з Словенії і  надсилається курсанту Новою поштою);
 • За наявності зауважень до роботи курсанта йому дається час на виправлення помилок.

Сертифікат:

 • Формат А4;
 • Папір дизайнерської якості, кольоровий друк;
 • Мокра печатка словенської компанії;
 • Мокрий підпис професора, Україна (Doctor of science, p.h.d, professor Serhii Lupenko);
 • Мокрий підпис магістра права, Словенія (Assistant professor,dr. magister Pravomir Svarožič.

Куратори стажування:

Сергій Лупенко, професор, доктор технічних наук, викладач  Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Україна;

Pravomir Svarožič, магістр права, викладач Люблянського університету,
Словенія.

Кількість годин стажування, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 30 годин – 35 євро
 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ

Перелік тем для стажування:

 • Євроінтеграція в науці і інноваціях.
 • Інновації в медицині /ІТ технологіях/економіці/освіті/технологіях/.
 • Євроінтеграція в інноваціях як чинник розвитку наукового прогресу.
 • Інновації в науці, перспективи розвитку.
 • Актуальні тенденції в євоінтегративному розвитку інновацій.
 • Інновації в науці. Європейська патентна конвенція.
 •  Інновації в науці. Міжнародні патентні конвенції.
 • Євроінтеграція в інноваціях. Європейське патентне законодавство.
 • Актуальні питання винахідництва в науці. Європейське патентування.
 • Інновації в науці, особливості отримання європейського патенту.
 • Інновації в науці, патентноспроможність винаходів.
 • Інновації в науці, патентноспроможність винаходів в Євросоюзі.
 • Інновації в науці. Новизна, основні принципи.
 • Інновації в науці. Підготовка і подача заявки на європейський патент.
 • Інновації в науці. Особливості подачі європейських патентних заявок.
 • Інновації в науці. Процедура видачі європейського патенту.
 • Інновації в науці. Патентне інформаційне обслуговування.
 • Системи штучного інтелекту та експертні системи у галузі інновацій.
  Інформаційно-аналітичні системи для підтримки інноваційної діяльності.
 • Методи забезпечення психофізичного здоров’я та професійної ефективності, розвитку креативних можливостей, опірності стресу: теорія та практика.
 • Здоров’я як основа високоефективної професійної діяльності.
 • Наукові концепції та теорії фізичного, психологічного, професійного та
  соціального здоров’я.
 • Практичні методи гармонізації та балансування психофізичного стану людини на основі методів китайського цигун.
 • Методи забезпечення психофізичного здоров’я та професійної ефективності, розвитку креативних можливостей.
 • Роль та види моделювання в науково-інноваційній діяльності.
 • Циклічне функціональне відношення як основа математичного формалізму теорії моделювання та аналізу циклічних сигналів.
 • Сучасні алгебраїчні криптоаналітичні методи систем захисту мереж передачі даних.
 • Особливості створення GPU-вузлів для розв’язання задач криптоаналізу.
 • Інформаційна технологія прогнозування циклічних економічних процесів.
 • Інтегральна медицина в аспекті Євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: історія, сучасний стан та перспективи розвитку.
 • Інтегративні технології здоровоцентичного менеджмент персоналу в умовах глобалізації.
 • Соціо-психологічні технології розвитку людського потенціалу в умовах
  глобалізації: теорія та практика.
 • Сучасні наукові інтерпретації стародавніх холістичних психо-фізичних систем оздоровлення та розвитку людини в контексті глобалізації та полікультурності.
 • Ефективні стратегії та технології реалізації міжнародних інноваційних проектів.
 • Системи штучного інтелекту як засіб інтенсифікації Євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: сутність, переваги та загрози.
 • Інформаційно-аналітичні системи для підтримки інноваційної діяльності.
 • Сучасні хмарні інформаційні сервіси для інноваційної діяльності в умовах Євроінтеграції та глобалізації.
 • Ефективні стратегії моделювання складних та надскладних систем в умовах невизначеності та нестабільності.

(Кількість тем значно більша і може періодично змінюватись).

Перелік тем для стажування за напрямом ПЕДАГОГІКА:

 • Modern pedagogy, rethinking theory and practice.
 • Innovative learning strategies for modern pedagogy.
 • Reform and innovations of higher education.
 • Activity theory in modern education.
 • Modern applied practice for educators of gifted and able learners.
 • Reform of higher education, theoretical and methodological insights.
 • Perspectives on Internationalising the curriculum in modern pedagogy.
 • Professional and personal integrity in modern pedagogy.
 • Identity work in the contemporary university.
 • Re-imagining the creative university for the 21st century.
 • Modern education in the globalized world.

Кількість годин стажування за напрямом ПЕДАГОГІКА, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро
 • 150 годин – 125 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ для напряму ПЕДАГОГІКА

Перелік тем для стажування за напрямом МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ:

 • Modern international economics and financial issues.
 • Dynamic business performance optimization strategies.
 • Economics, management and financial accountability.
 • Logistics management concept model at modern enterprise.
 • Concept of logistics management: a holistic approach to business performance management.
 • Economic growth and challenges in social-collaboration technologies.
 • Impact of trade liberalization on economic efficiency in the global economy.
 • Globalization and world income convergence in G-20 countries.
 • Logistics management in international economics.
 • Sources of economic growth and impact of globalization.

Кількість годин стажування за напрямом МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро
 • 150 годин – 125 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ для напряму МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

 

Контактна інформація:

Адреса: Україна, 58000, Чернівці,

вул. Рівненська, 5-А

Website: www.bef.in.ua

E-mail: stazhuvannia@bef.in.ua

Контактний телефон: +380977460383, +380990203107, +380731501586